Wydawnictwo

Procedura recenzowania

  1. Wydawnictwo Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego publikuje monografie naukowe, monografie pod redakcją naukową, pomoce dydaktyczne i inne formy wydawnicze zgodnie i zaleceniami Committee on Publication Ethics (COPE). Każda pozycja wydawnicza Wydawnictwa URad. podlega obiektywnej recenzji naukowej przed włączeniem jej do planu wydawniczego. 
  2. Wszystkie prace zwarte zgłoszone do wydania w Wydawnictwie Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego  są poddawane procedurze recenzji wydawniczej, a warunkiem publikacji  jest otrzymanie pozytywnej recenzji. 
  3. Uczelniana Rada Wydawnicza zatwierdza plan wydawniczy na każdy rok, na podstawie projektów planów Wydziałowych Kolegiów Wydawniczych i międzywydziałowych jednostek organizacyjnych monografii naukowych lub podręczników.

Wydziałowe Kolegia Wydawnicze mają za zadanie planowanie publikacji naukowych, dydaktycznych poprzez sporządzanie rocznych planów wydawniczych w ramach posiadanych prze wydział środków. Typuje redaktorów naukowych do wydawniczych serii naukowych.

Redaktor naukowy sprawuje nadzór merytoryczno-formalny nad publikacjami, w tym: – w przypadku monografii proponuje dwóch recenzentów (samodzielnych pracowników naukowych) spoza Uczelni,

– w przypadku podręczników proponuje dwóch recenzentów (samodzielnych pracowników naukowych), z których jeden może być pracownikiem URad.

Recenzenci wybierani są z grona wybitnych specjalistów w danej dziedzinie nauki.

Dziekan podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu pozycji wydawniczej na podstawie opinii redaktora naukowego monografii/podręcznika oraz pisemnego oświadczenia autora, że nie korzystał z materiałów zastrzeżonych.

  1. Czas wykonania recenzji nie powinien przekroczyć 1 miesiąca od daty podpisania umowy na wykonanie recenzji. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznaczną opinią: pozytywną – dopuszczającą tekst do publikacji, warunkową – dopuszczającą do publikacji pod określonymi warunkami i zaleceniami, negatywną – definitywnie odrzucająca publikację tekstu.
  2. Dwie negatywne recenzje dyskwalifikują monografię naukową lub monografię pod redakcją naukową, jak również podręczniki do dalszego etapu prac wydawniczych, natomiast w przypadku otrzymania pozytywnej i negatywnej recenzji Wydawnictwo URad. przekazuje autorowi lub redaktorowi naukowemu treść negatywnej recenzji prosząc o odniesienie się do zawartych w niej wniosków oraz zwraca się z prośbą o wykonanie dodatkowej trzeciej recenzji. Po otrzymaniu pisemnej odpowiedzi autora na uwagi, negatywnej recenzji oraz po otrzymaniu trzeciej recenzji Wydawnictwo URad. podejmuje dalsze decyzje dotyczące publikacji monografii naukowych lub podręcznika.
  3. Całość dokumentacji recenzowania publikacji naukowych przechowywana jest w Archiwum Wydawnictwa Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close