Wydawnictwo

ON SOCIOLINQUISTIC VARIATION: THE CASE OF CAUSATIVE VERBS AS MARKERS OF GENDER AND POWER IN F. SCOTT FITZGERALD’S PROSE

Rafał Gołąbek, Anna Stachurska
2020, wyd. I, stron 194 (monografia), cena 26,25 zł

Monografia należy do pogranicza językoznawstwa kulturowego i socjolingwistyki. Jej główną tematyką są: szkic teorii socjolingwistycznej (zróżnicowania języka w obrębie płci, wieku, statusu socjalnego) oraz konstrukcje peryfrastyczne czasowników kauzatywnych na przykładzie powieści F. S. Fitzgeralda.

WORDS IN CONTEXT:FROM LINGUISTIC FORMS TO LITERARY FUNCTIONS.

Przemysław Łozowski, Anna Włodarczyk- Stachurska
2012, wyd. I, format B5, stron 222,  26.25zł
 

TEACHING ENGLISH TO POLISH YOUNG LEARNES AT RISK FOR DYSLEXIA: FOCUS ON THE MULTI-SENSORY METHOD

Iwona Gryz

2016, wyd. I, B-5, str. 208. (monografia), cena 33,60 zł

W monografii zaprezentowano metody wykrywania dysleksji u uczniów w wieku 3-7 lat. Są to: diagnostyka gotowości szkolnej, diagnostyka ryzyka dysleksji i diagnostyka dysleksji rozwojowej. Podano najbardziej efektywne ćwiczenia dla dzieci z ryzykiem dysleksji na bazie metody multi-sensorycznej. Podano mnemotechniki w nauczaniu języków obcych w przedszkolu. Zaprezentowano pięć przykładowych planów lekcji z wykorzystaniem metody multi-sensorycznej.

THE RUDIMENTS OF LEXICOGRAPHY AND SOCIOLINQUISTICS
Anna Stachurska, Grzegorz A. Kleparski
2014, wyd.I, B-5, str. 150 (podręcznik), cena 22,05 zł
 
Podręcznik jest poświęcony dwóm dziedzinom językoznawczym: leksykografii i socjolingwistyce. Te dwie dziedziny określają strukturę podręcznika, na który składają się dwa rozdziały: rozdział 1 zatytułowany Modern Lexicography Against Historical Backround oraz rozdział 2 On Major Regional Varieties of English: In Search SociolinquisticsAccount.
IN-BETWEEN LANQUAGE, SOCIETY AND CULTURE: IN SEARCH OF CULTURAL SOCIOLINQUISTICS
Rafał Gołąbek
2015, wyd. I, B-5, str. 198 (monografia), cena 21 zł
 
Monografia prezentuje socjolingwistykę kulturową, nurtu badawczego rozwijanego w ramach socjolingwistyki, uwzględniającego kulturowe aspekty użycia języka.
POKOCHAĆ CZERŃ. DZIEDZICTWO MYŚLI WILLIAMA DU BOISA W KSIĄŻKACH DLA DZIECI NIKKI GIOVANNI, FAITH RINGGOLD I BELL BOOKS
Ewa Klęczaj-Siara
2015, wyd. I, stron 236, B-5,    31,50 zł (monografia)
(wydanie publikacji sfinansowane przez MniSzW)
 
Publikacja analizuje obecność filozofii społecznej W. E. B. Du Boisa we współczesnej afro amerykańskiej literaturze dziecięcej, niejednokrotnie naznaczonej retoryką oporu wobec stereotypowych wizerunków czarnych w Ameryce. Nikki Giovanni, Faith Ringgold i bell books to trzy najbardziej znaczące autorki wprowadzające treści polityczne o charakterze rasowym lub genderowym do form typowo dziecięcych takich, jak książki obrazkowe. Jako źródło wiedzy na temat dorastania w czarnym kontekście kulturowym pozycje te są cenione przede wszystkim za pozytywne przykłady życia ciemnoskórych dzieci w Ameryce. Ponadto przywołują ważne momenty z historii afroamerykańskiej oraz ukazując osiągnięcia czarnoskórych Amerykanów w sferze zarówno społeczno-politycznej, jak i kulturalnej, próbują wpoić czytelnikom poczucie dumy z przynależności do rasy czarnych. Kontekst feministyczny, w jakim osadzona jest twórczość Nikki Giovanni, Faith Ringgold i bell books, dodatkowo wzmacnia funkcje polityczne ich książek.
SELECTED CHAPTERS FROM THE HISTORY OF BRITISH LITERATURE
Agata Buda
2017, wyd. I, stron 116, B-5, cena 21 zł (podręcznik)
 
Podręcznik zawiera interpretacje kilku arcydzieł literatury angielskiej, należących do kanonu najwybitniejszych utworów literackich. Są tu omawiane utwory takich twórców, jak: W. Szekspir, M. Shelley, E. Bronte, K. Dickens, O. Wilde i T. Hardy. Każdy rozdział jest podzielony na: część stanowiącą tło, która umiejscawia autora w kontekście historyczno – biograficznym i część interpretacyjną oraz lekturę najważniejszego dzieła należącego do danej epoki literackiej. Autorka wykorzystuje bezpośrednie cytaty z oryginalnych dzieł. Książka podpowiada, jak używać krytyki literackiej w celu przeprowadzenia dających do myślenia i istotnych informacji.

IMAGES OF THE ANGLOPHONE WORLD. REPRESENTATION OF CULTURE THROUGH LITERATURE

Agata Buda, Anton Pokrivčák

 wyd. I, str. 200   (monografia)

 Monografia jest naukowym opracowaniem zagadnienia stereotypów narodowych (dotyczących Brytyjczyków i Amerykanów) w ujęciu imagologii – świeżego pojęcia w badaniach literackich, które ma swoje korzenie w komparatystyce literackiej. Zawarte w monografii analizy reprezentacji kultury brytyjskiej i amerykańskiej w dziełach literackich są oparte na wybranych powieściach z XIX i XX wieku. Wiek XIX jest o tyle istotny w tych badaniach w kontekście imagologicznym, że staje się szczytem myśli narodowej, która wpływa nie tylko na politykę ale i na kształtowanie się kultury danego kraju i obszaru. W obliczu zmieniającego się świata, świadomość i wiedza dotyczące cech narodowych są niezbędne do funkcjonowania w społeczeństwie wielokulturowym, a rozwój imagologii pozwala na dalsze badanie tych cech w kontekście kulturowo – literackim. Zaprezentowane w opracowaniu zagadnienia wskazują na potrzebę dalszych badań imagologicznych, jako że pojęcia narodowości, państwowości i przynależności podlegają redefinicji w dzisiejszych czasach, a dzieła literackie ukazują te postępujące zmiany i kształtują nasz pogląd na współczesne społeczeństwa. 

Methods in Practice

Coursebook for Future English Teachers

Iwona Gryz

2022, wyd.1, B-5, stron 152 (monografia)

Książka Metody w praktyce dla przyszłych nauczycieli języka angielskiego przedstawia kilka dobrze znanych metod nauczania języka angielskiego jako języka obcego. Rozdziały zawierają główne zasady wybranych popularnych sposobów konwencjonalnych i niekonwencjonalnych nauczania języka angielskiego:

* Metoda Gramatyczno-Tłumaczeniowa,

* Metoda bezpośrednia,

* Metoda audiolingwalna,

* Metoda Cichej Drogi,

* Metoda Desugestopedii,

* Metoda całkowitej reakcji fizycznej,

* Komunikacyjna Metoda Nauczania Języka,

* Multisensoryczna Metoda Nauczania,

* Teoria inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close