Wydawnictwo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA. WYKORZYSTANIE PLATFORM E-LEARNINGOWYCH

Patrycja Sito, Agnieszka Molga, Marek Wójtowicz

2020, wyd. I, stron 374   (monografia), cena 31,50 zł

W pracy przedstawione zostały najważniejsze zagadnienia związane z kształceniem zdalnym. Zostały omówione metody prezentowania materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technik oferowanych przez platformy edukacyjne.

 

ZASTOSOWANIA MATEMATYKI W AKTUALNYCH PROBLEMACH TECHNICZNYCH, EKONOMICZNYCH
I SPOŁECZNYCH

Pod red. Marka Wójtowicza

2021, wyd. I, stron 188  (monografia), cena: 27,30 zł

Tematyka monografii obejmuje szeroko rozumianą teorię oraz praktykę zastosowań matematyki, w tym metody matematyczne, które mogą być wykorzystane q różnych  zagadnieniach techniki, ekonomii oraz w problemach współczesnego świata, takich jak pandemia korona wirusa COVID-19.

 

APLIKACJE INTERNETOWE OD ŚRODKA

Artur Hamela, Agnieszka Molga, Damian Pawłowski

 2021, wyd. I, str. 134   (monografia), 23, 10 zł

Książka jest próbą przedstawienia technologii oraz sposobów tworzenia aplikacji internetowych. Zaprezentowane zostały również problemy bezpieczeństwa informacji w aplikacjach internetowych, jak i kwestie jakości interfejsów.

Kazimierz Jakubczyk

2007, wyd. II, format B5, stron 302

Niniejsza książka stanowi wprowadzenie w dziedzinę algorytmów i struktur danych. Jej tematyką są podstawowe zagadnienia algorytmiczne uważane obecnie za klasyczne. Przyjęte podejście ma tę zaletę, że zapisy algorytmów w pseudojęzyku są przejrzyste i zrozumiałe, a ponadto dają się łatwo przekształcić do poprawnych programów w języku Pascal, które można skompilować i wykonać. Wiele algorytmów zostało zaprezentowanych w postaci pełnych programów opracowanych w środowisku Delphi firmy Borland, ponieważ jest ono oparte na Pascalu i zawiera szereg mechanizmów obiektowych ułatwiających realizację wielu rozważanych struktur danych. Algorytmy te można łatwo zaimplementować w innym języku programowania, np. w C, C++ lub Java.

RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE

Andrzej Borzymowski

2011, wyd. II, format B5, stron 342

 

Podręcznik zawiera m.in. klasyfikację równań różniczkowych cząstkowych drugiego rzędu, twierdzenia o istnieniu i jednoznaczności rozwiązania zagad­nienia Cauchy’ego w klasie funkcji analitycznych, teorię potencjałów newto­nowskich oraz potencjałów cieplnych i jej zastosowanie do badania zagadnień granicznych, a także podstawowe zagadnienia dla równania falowego o n zmien­nych przestrzennych przy n = 1,2,3 oraz dla równania uxy = c. Rozwiązania zagadnień rozumiane są w sensie klasycznym, zamieszczono jednak również krótki rozdział (rozdz. VII) poświęcony informacjom o rozwiązaniach uogól­nionych. W tekście rozwiązano szereg przykładów, a na końcu poszczególnych rozdziałów podane są zadania do samodzielnego rozwiązania przez czytelnika, wraz z odpowiedziami, a w wielu miejscach także ze wskazówkami

Zastosowania matematyki w naukach technicznych, ekonomicznych i społecznych

Redakcja naukowa Marek Wójtowicz

2023, wyd.1, B-5, stron 178, 27,30 zł (monografia)

 

Publikacja zawiera opracowania dotyczące wybranych zastosowań matematyki i  informatyki w nauce, problemach technicznych, ekonomicznych i społecznych. Wśród interesujących zagadnień zaprezentowanych w monografii znalazły się m.in.: badania przeprowadzone za pomocą modeli różniczkowych, które wyznaczyły zmienne charakterystyki epidemiologiczne w przebiegu epidemii covid-19, czy też analiza twierdzenia Halla o kojarzeniu małżeństw, w jaki sposób dobrać kobiety i mężczyzn w pary, aby wszyscy osiągnęli jak największy poziom zadowolenia.

Tematyka monografii jest bardzo rozległa, co może być interesujące nie tylko dla osób, które na co dzień zajmują się matematyką i jej zastosowaniami, ale także dla specjalistów z innych dziedzin nauki.

Sztuczna inteligencja – implementacje

Koduj przyszłość – T.1 i T.2

Jacek Wołoszyn

2023, wyd.1, B-5, 52,50 zł (monografia)

Monografia ma na celu zaprezentowanie szeregu koncepcji i algorytmów związanych z sztuczną inteligencją (AI), stanowiących filary tej fascynującej i dynamicznie rozwijającej się dziedziny nauki.

Zakres materiału, który został omówiony, od nauczania głębokiego, przez perceptrony, sieci neuronowe, aż do praktycznej realizacji problemów związanych z widzeniem komputerowym, pokrywa szereg fundamentalnych myśli i zaawansowanych technik stosowanych w dzisiejszej sztucznej inteligencji. Każdy rozdział, każdy podrozdział, każdy przykład to kamień milowy na drodze do zrozumienia i wykorzystania AI.

Dziedzina sztucznej inteligencji dynamicznie się rozwija, co oznacza, że ciągle pojawiają się nowe koncepcje, technologie i zastosowania. Należy zatem traktować tę książkę jako solidny fundament, na którym można budować dalszą wiedzę i doświadczenie.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close