Wydawnictwo

LABORATORIUM PODSTAW ENERGOELEKTRONIKI, CZ. I

Elżbieta Szychta, Leszek Szychta

2009, wyd. III, format B5, stron 165,  23,10zł

Zakres podręcznika obejmuje zagadnienia związane z analizą właściwości wybranych układów energoelektronicznych. Przedmiotem analiz są układy prostownikowe o komutacji sieciowej, cyklokonwertery oraz przekształtniki o komutacji wymuszonej. Szczegółowa analiza jest oparta na podstawie badań symulacyjnych z zastosowaniem programu SIMPLORER firmy ANSOFT.

DOPASOWANIE TRÓJFAZOWEGO URZĄDZENIA ŁUKOWEGO DO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO.
Andrzej Wąsowski
2009, wyd. I, format B5, stron 94, 15,75zł

W monografii autor omówił prace nad wpływem asymetrii konstrukcyjnej toru wielkoprądowego na stany pracy urządzenia łukowego i na moc łuków oraz prace nad symetryzacją torów. Symulacyjne obliczenia komputerowe były prowadzone dla fazy roztapiania złomu w wybranym piecu o pojemności 50 Mg i skoncentrowane na alternatywnym oszacowaniu wpływu asymetrii prądowej lub zmienności składowej zgodnej prądu oraz łącznego wpływu asymetrii i zmienności prądów, na wartość prądu maksymalnej przelotności pieca i na maksimum mocy wydzielanej w łukach.

WSPÓŁCZESNE SYSTEMY TELEKOMUNIKACYJNE, tom I, tom II
Stefan Jackowski, Marcin Chrzan
2008, wyd. III poprawione i uzupełnione, format B5, stron 327, 
51,45 zł (cena za komplet)

Podręcznki został napisany w taki sposób, aby mogli z niego korzystać studenci różnych specjalności, zarówno ci, dla których telekomunikacja jest przedmiotem encyklopedycznym, jak również ci studenci, dla których przedmiot ten jest podstawowym.
W tomie I został sformułowany cel i przyczyny stosowania łączności bezprzewodowej. Uzasadniono również powód stosowania w publikacji rozważań z systemowego punktu widzenia. Przedstawiono właściwości analogowych wąskopasmowych systemów telefonii komórkowej. W tomie I odnajdziemy również wiadomości o systemach telefonii komórkowej standardu GSM, ogólne rozważania związane z systemami rozproszonym widmem, a w szczególności widmowo- przestrzenne własności systemów systemów wielodostępem CDMA oraz sygnałami z bezpośrednim rozpraszaniem.
Tom II przedstawia system łączności trzeciej generacji (3G), zaoferuje w skali globalnej usługi telekomunikacyjne, które obecnie dostarczane są przez oddzielne systemy telekomunikacyjne, takie jak: komórkowe, dyspozytorskie, przywoławcze, bezprzewodowe pętle abonenckie itd. Kilkadziesiąt stron zostało poświęconych globalnemu systemowi pozycyjnemu GPS.

TELEKOMUNIKACJA. CZĘŚĆ 1
Stefan Jackowski
2005, wyd. III, format B5, stron 343 ,  21 zł

W obszernym zakresie omówiono modulacje realizowane sygnałami dyskretnymi, zasadę wytwarzania sygnałów ss, analizę ciągów pseudoluksowych liniowych i nieliniowych, nowoczesne technologie i techniki w łączności szerokopasmowej, metody kodowania sygnałów mowy w systemach drugiej i trzeciej generacji, a także opisano kody liniowe, cykliczne, splotowe oraz dekodowanie Viterbiego.

LABORATORIUM TELEKOMUNIKACJI
Marcin Chrzan
2002, wyd. I, format A5, stron 78,  11,55 zł

Publikacja zawiera opis ćwiczeń umożliwiających uzyskanie podstawowych wiadomości w zakresie analogowej technologii telekomunikacji. Może być przydatna studentom wyższych uczelni technicznych, gdzie prowadzony jest przedmiot „telekomunikacja”.

LABORATORIUM SYSTEMÓW STEROWANIA PRZEMYSŁOWEGO
I KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW GROMADZENIA DANYCH
Zbigniew Łukasik , Zbigniew Seta
2002, wyd. I, format B5, stron 192, 16,80 zł

Tematyka książki obejmuje m.in.: ćwiczenia z tworzenia oprogramowania sterującego dla cyfrowych układów sterowania procesami przemysłowymi, przy umiejętnym rozpoznawaniu i uwzględnianiu w algorytmie sterowania właściwej infrastruktury urządzeń wejścia/wyjścia procesu, oraz ćwiczenia z zakresu komputerowych systemów gromadzenia danych z kontrolowanego obiektu przemysłowego.

LABORATORIUM KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW STEROWANIA
Zbigniew Łukasik, Beata Pniewska, Roman Pniewski
2004, wyd. I, format B5, stron 186,  15,75zł

Książka adresowana jest do studentów kierunku elektrotechnika. Będzie ona również bardzo cenną pozycją dla studentów innych kierunków technicznych, jak: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, mechanika i budowa maszyn, transport.

SYSTEMY INFORMATYCZNE W ELEKTROENERGETYCE

Ewa Serafin, Grzegorz Krawczyk

Wyd. III, 2015, B-5, stron 96 (podręcznik) cena 25,2 zł

Podręcznik obejmuje podstawowe zagadnienia związane z zastosowaniem systemów informatycznych w elektroenergetyce. Omówiono takie zagadnienia, jak: programowanie w języku Matlab, modelowanie linii elektroenergetycznej i analiza jej pracy z zastosowaniem Power System Blockset, analiza pracy symulacyjnego modelu bloku elektroenergetycznego oraz zagadnienia projektowania i użytkowania baz danych przy wykorzystaniu programu Microsoft Access.

MODELOWANIE STANÓW TECHNICZNYCH SYSTEMÓW STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM

Jarosław Moczarski

wyd. I, 2013, B-5, stron 210 (monografia) cena 26,25 zł

W monografii zaprezentowano metody oceny i klasyfikacji stanów technicznych urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz procedur wspomagających podejmowanie decyzji eksploatacyjnych na podstawie wyników badań diagnostycznych. Zaproponowano model stanów technicznych systemów sterowania ruchem kolejowym oraz metodę wyboru, analizy i oceny wartości cech stanu urządzeń. Przedstawiono procedury wspomagające rozwiązywanie problemów decyzyjnych i podejmowanie efektywnych decyzji eksploatacyjnych na podstawie informacji o aktualnym stanie technicznym urządzeń.

UKŁADY ELEKTRONICZNE DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU TRANSPORTU. MATERIAŁY POMOCNICZE DO WYKŁADU I LABORATORIUM

Andrzej Lewiński, Piotr Bojarczak, Tomasz Perzyński
2015, wyd. I, stron 208, B-5, 29.40 zł (podręcznik)
 
W podręczniku zaprezentowano: podstawy teoretyczne i ogólną charakterystykę: typowych układów elektronicznych, różnego typu wzmacniaczy, podstawowych układów impulsowych, podstawowych układów generatorów przebiegów prostokątnych i trójkątnych oraz techniki cyfrowej. Ćwiczenia laboratoryjne zostały opracowane z wykorzystaniem modułów i elementów firmy Leybold Didactic Mobiliar GmbH. Książka jest przeznaczona głównie dla specjalności sterowanie ruchem w transporcie a także specjalności związanych z aparaturą pomiarowo-diagnostyczną w transporcie i automatyzacją procesów transportowych.
TEORETYCZNE PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW
Z ROZPROSZONYM WIDMEM SS/DS.
Stefan Jackowski
1998, wyd. I, B-5, str. 344 (monografia), cena 10,50 zł
 
Monografia jest poświęcona zagadnieniom analizy istotnych elementów odbioru sygnałów z rozproszonym widmem SS/DS. Omówiono: zasadę funkcjonowania tych systemów, układy filtrów adaptacyjnych oraz układy odbioru sygnałów SS/DS, metody kodowania splotowego i dekodowania Viterbiego, nowoczesne technologie i techniki stosowane w odbiorze sygnałów SS/DS.

PODSTAWY TEORII STEROWANIA

Mirosław Luft, Zbigniew Łukasik

2018, wyd. VI popr. format B5, stron 560, 42zł

Podręcznik zawiera całość materiału z zakresu podstaw teorii sterowania, w szczególności dotyczącego podstaw automatyki, o odpowiednio wybranym i przystosowanym aparacie matematycznym. Pierwsza część poświęcona jest liniowym układom regulacji. Przedstawiono w niej opis układów liniowych, zagadnienia związane ze stabilnością, jakością regulacji oraz doborem nastaw regulatorów. Zakończono ją szerokim opisem symulacji analogowej i cyfrowej układów dynamicznych. W dalszej części zawarto opis nieliniowych układów regulacji wraz z podaniem metod ich analizy oraz badania stabilności metodami Lagunowa. Podręcznik zawierz ponadto omówienie liniowych układów impulsowych, ze szczególnym uwzględnieniem algorytmów bezpośredniego sterowania cyfrowego. W zakończeniu podano przykłady realizacji wybranych układów sterowania.

Zbigniew Olczykowski
 
2019, wyd. I, str. 190 (monografia), cena 26,25 zł
 
W monografii autor przedstawił ocenę oddziaływania urządzeń łukowych na jakość dostarczanej energii elektrycznej. Ocena aburzeń odbywała się dwutorowo. Autor wykonał w elektrostalowniach kilkadziesiąt kampanii pomiarowych a nastę pnie przeprowadził analizę zmian parametrów jakości dostarczanej energii elektrycznej. Równolegle z pomiarami jakości dostarczanej energii elektrycznej wykonane zostały badania symulacyjne, które miały na celu określenie warunków zasilania pieców łukowych.

LABORATORIUM AUTOMATYKI I MECHATRONIKI

Mirosław Luft, Zbigniew Łukasik, Konrad Krzysztoszek, Daniel Pietruszczak, Dariusz Podsiadły

2019, wyd. III popr. , stron 328, B-5, 29,40 zł  (podręcznik)

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków: Elektrotechnika, Transport, Elektronika i telekomunikacja. Książka została podzielona na dwie części. Część pierwsza – Automatyka zawiera 12 instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu teorii sterowania, obejmującego liniowe układy jedno- i wielowymiarowe, nieliniowe układy sterowania oraz analogowe i cyfrowe modelowanie układów dynamicznych. Część druga – Mechatronika obejmuje ćwiczenia z zakresu robotyki, symulacji i realizacji systemów sterowania na elementach pneumatycznych, realizacji układów logicznych kombinacyjnych i sekwencyjnych oraz układów elektropneumatycznych.

LABORATORIUM AUTOMATYZACJI I WIZUALIZACJI PROCESÓW
Zbigniew Łukasik, Aldona Kuśmińska-Fijałkowska
 
2020, wyd. V, stron 326 (podręcznik), cena 29,40 zł
 
W kolejnym wydaniu podręcznika przedstawiono zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z tworzeniem aplikacji wizualizacyjnych do zautomatyzowanych procesów. Systemy wizualizacji są obecnie stosowane we wszystkich gałęziach przemysłu.  Wspomagają pracę personelu nadzorującego działanie linii i gniazd technologicznych a także ułatwiają efektywne zarządzanie na szczeblu wydziału lub przedsiębiorstwa.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close