Wydawnictwo

ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z CHEMII ANALITYCZNEJ

Praca zbiorowa pod redakcją Ryszarda Świetlika
2009, wyd. III popr. i uzup., format A4, stron 167,  35,70zł

W trzecim wydaniu podręcznika wprowadzono system ułatwiający studentom samodzielną ocenę jakości przygotowania się do zajęć laboratoryjnych. Zamieszczono zestawy pytań testowych jednokrotnego wyboru, po 30 pytań na każde z 12 ćwiczeń laboratoryjnych. Do podręcznika dołączona jest płyta CD-ROM z programem ‘Test z klasycznej analizy jakościowej i ilościowej”. Program umożliwia kontrolę wiedzy w zakresie sprawdzianu laboratoryjnego, kolokwium działowego oraz kolokwium zaliczeniowego. Podręcznik jest formą pigułki analitycznej dostosowanej do programu nauczania.

ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z MATERIAŁOZNAWSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH
Wybrana problemy

Barbara Siepracka, Krystyna Roczniak
2008, wyd. I, format B5, stron,  31,50zł

Materiał zawarty w podręczniku dotyczy ćwiczeń laboratoryjnych z identyfikacji oraz oznaczania różnych, zwłaszcza użytkowych, właściwości tworzyw sztucznych sztucznych gumy. Celem książki jest ułatwienie studentowi zapoznania się z teoretycznymi i praktycznymi zasadami metod analitycznych do identyfikacji i oznaczania różnych właściwości tworzyw sztucznych sztucznych gumy. Ćwiczenia dobrano pod kątem poznania podstawowych metod badań polimerów polimerów i tworzyw sztucznych. 

MATERIAŁOZNAWSTWO ODZIEŻOWE DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PRZEMYSŁEM LEKKIM

Maria Pawłowa, Jerzy Skoracki
2007, wyd. I, format B5, stron 200,  19,95zł

W podręczniku znajdziemy cenne informacje dotyczące historii rozwoju odzieży na przestrzeni wieków a co za tym idzie również przemysłu włókienniczego oraz odzieżowego. Zawarto również informacje o właściwościach włókien, ich odkształceniom zachodzącym pod wpływem sił zewnętrznych a także kwestie dotyczące przewodzenia ciepła i wilgoci przez materiały włókiennicze. Książka zawiera również zasady produkcji przędz i nici, tworzenia tkanin i dzianin, jak również właściwości fizyczne i użytkowe materiałów włókienniczych.

MATERIAŁOZNAWSTWO ODZIEŻOWE ćw. laboratoryjne

pod red. Marii Pawłowej
2004, wyd. I, format B5, stron 192,  15,75 zł

Podręcznik opisuje metody badań określających fizyczne właściwości włókien, przędzy, nici, tkanin i tkanin odzieżowych. Zawiera metody badań określające chemiczne i fizyczne właściwości skór odzieżowych. Opisana 59 metod badań, podając dla każdej metody zasadę, aparaturę i procedurę oznaczeń.

INŻYNIERIA PROCESOWA. PROCESY DYFUZYJNE

Wojciech T. Kacperski
2001, wyd. I, format B5, stron 214, 14,70 zł

W pracy przedstawiono zagadnienia związane z wymianą ciepła, destylacją, rektyfikacją, ekstrakcją, krystalizacją oraz suszeniem. Wskazano także metody opracowania wyników pomiarów.

ANALIZA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH

Stanisław Banaszkiewicz, Roman Kukułka, Maria Manek
2005, wyd. V, format B5, stron 208,  16,80 zł

Książka zwiera zakres materiału z jakościowej analizy organicznej prowadzonej metodami klasycznymi oraz omówienie wykorzystania metod spektroskopowych przy identyfikacji związków organicznych.

ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z CHEMII ORGANICZNEJ

Stanisław Banaszkiewicz
2006, wyd. I,  format A4, stron 133,  26,25zł

Podręcznik jest formą pigułki analitycznej adresowanej do studentów politechnik. Materiał obejmuje analizę jakościową kationów i anionów oraz analizę ilościową organiczną do analizy miareczkowej.Układ podręcznika ułatwia samodzielne przygotowanie do zajęć laboratoryjnych oraz wykonanie eksperymentów analitycznych. Uzupełnieniem podręcznika są podstawy współczesnej nomenklatury związków nieorganicznych oraz szczegółowy regulamin pracy w pracowni chemii analitycznej.

NIEMIECKIE TEKSTY TECHNICZNE Z ZAKRESU GARBARSTWA
I TECHNOLOGII OBUWIA

Małgorzata Czachor
2001, wyd. I, format A5, stron 183,  14,70 zł

Publikacja zawiera zarówno oryginalne teksty zawierające słownictwo fachowe z zakresu garbarstwa i technologii obuwia, jak i ćwiczenia utrwalające. Znajduje się tu również słownik niemiecko-polski, w którym wszystkie wyrazy podane są w takim znaczeniu, w jakim występują w tekstach, a także ilustracje ułatwiające korzystanie z tekstów i słownika.

WODNE ROZTWORY SURFAKTANTÓW W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ SYSTEMÓW TRYBOLOGICZNYCH

Marian Włodzimierz Sułek
2009, wyd. I, format B5, stron 182, 42zł

Monografia stanowi kompleksowe ujęcie problematyki właściwości przeciwzatarciowych wodnych roztworów surfaktantów i jest poprzedzona opisem poszczególnych grup związków powierzchniowo czynnych i ich roztworów. Tematyka badań wodnych roztworów micelarnych lipotropowych ciekłych kryształów, jako nowych materiałów inżynierskich zastosowaniach trybologicznych, jest przedmiotem zainteresowań autora i kierowanego przez niego zespołu od ponad 10 lat. Istotnym aspektem przedstawionych badań jest wykorzystanie uzyskanych wyników w zastosowaniach praktycznych. Wodne roztwory surfaktantów mogą stanowić substancje smarowe, które jako podstawowe kryterium powinny spełniać warunki bezpieczeństwa: ekologicznego, zdrowia człowieka, przeciwpożarowego.

ZARZĄDZANIE WSPÓŁCZESNYM W PRZEDSIĘBIORSTWEM W PRZEMYŚLE LEKKIM NA PRZYKŁADZIE GARBARNI

Krzysztof Śmiechowski, Wojciech Werpachowski, Jan Żarłok 2009,
wyd. I, format B5, stron 349, 37,80 zł

W publikacji podano podstawowe wskaźniki, służące do tworzenia projektu zakładu garbarskiego. Intencją autorów było podanie danych służących do modelowania procesu produkcji skór, jako przykładowego w przemyśle lekkim. Książka ma na celu dostarczenie wyczerpujących informacji nt. zagadnień związanych z podstawami zarządzania współczesnymi organizacjami, w szczególności współczesnymi przedsiębiorstwami. Szczególny nacisk położono na dążenie do osiągnięcia poziomu przedsiębiorstwa doskonałego. Materiał uwzględnia zarówno ważniejsze fakty, teorie i etapy rozwoju wiedzy, jak i dane statystyczne niezbędne do oceny procesów zachodzących we współczesnym świecie. Opracowanie jest przedstawione w taki sposób, iż może być wykorzystane do tworzenia uproszczonych projektów z zakresu organizacji produkcji przez osoby nie zajmujące się garbarstwem.

TOWAROZNAWCZE STUDIUM NAD ŻYWNOŚCIOWĄ I ENERGETYCZNĄ UŻYTECZNOŚCIĄ BOGATOBŁONNIKOWYCH ODPADÓW PRZEMYSŁU OWOCOWO-WARZYWNEGO
Bożena Borycka
2008, wyd. I. B-5, str. 158 (monografia), cena 29.40 zł
 
Monografia prezentuje badania nad możliwością wykorzystania błonnikowych odpadów owocowo-warzywnych do celów żywnościowych, w tym sorpcji toksycznych metali. Ponadto podjęto badania nad możliwością wykorzystania biomasy z odpadów przemysłu owocowo-warzywnego jako źródła energii.
ELEMENTY DERMATOLOGII KOSMETYCZNEJ
Jerzy Mierzejewski
2008, wyd. II, B-5, str. 116   (podręcznik), cena 18,90 zł
 
W podręczniki zaprezentowano m.in.: budowę powłoki skórnej, fizjologię i jej funkcje obronne, układ odpornościowy skóry, absorpcję naskórkową i jej bariery, aspekty mikrobiologiczne i sanitarne powłoki skórnej, wpływ czynników zewnętrznych na skórę, dobór środków do pielęgnacji skóry.
BEZPIECZEŃSTWO PRACY Z SUBSTANCJAMI I PREPARATAMI CHEMICZNYMI
Paweł Religa, Andrzej Firkowski
 2009, wyd. I, B-5, str. 114 (podręcznik), cena 14,70 zł
 
W podręczniku zaprezentowano główne grupy zagrożeń w trakcie prac z substancjami i preparatami chemicznymi. Są to: zagrożenia chemiczne i zagrożenia związane z reakcjami chemicznymi.
METODY BADAŃ JAKOŚCI POWŁOK OCHRONNYCH
Danuta Kotnarowska, Małgorzata Wojtyniak
2015, wyd. II, B-5, str. 244 (podręcznik), cena 31,50 zł
 
Podręcznik prezentuje problematykę dotyczącą badań jakości polimerowych powłok ochronnych. Przedstawiono charakterystykę powłok polimerowych, rodzaje ich destrukcji, badania normowe własności powłoki polimerowych oraz niekonwencjonalne metody badań destrukcji powłok polimerowych.
ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z TECHNOLOGII CHEMICZNEJ.
SUROWCE I PROCESY CZ. 2
Ryszarda Berezowska-Ornat, Halina Dominiak, Barbara Siepracka
2003, wyd. I, B-5, str. 336 (podręcznik), cena 18,90 zł
 
Materiał podręcznika obejmuje m.in.: jednostki i podstawowe procesy technologiczne – alkilowanie, nitrowanie, utlenianie. Każdy rozdział zawiera wiadomości teoretyczne, opis ćwiczeń laboratoryjnych i obliczenia inżynierskie dla przeprowadzonego procesu.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close