Wydawnictwo

WSPÓŁCZESNE SYSTEMY NAWIGACYJNE W TRANSPORCIE KOLEJOWYM

Marcin Chrzan, Stefan Jackowski

2016, wyd. II, format B5, stron 140, 22,05 zł

 Monografia rozpoczyna się rozdziałem omawiającym zasadę działania oraz architekturę systemu nawigacji satelitarnej GPS. W dalszej części przedstawiono własności europejskiego systemu nawigacyjnego Galileo, wg wiedzy posiadanej w czasie pisania niniejszego opracowania oraz właściwości systemu EGNOS wspomagającego dokładność pomiaru określonych parametrów w GPS. W rozdziale czwartym zaprezentowano analizę możliwości wykorzystania jednolitego czasu pozyskiwanego z systemu GPS, a wykorzystywanego dla potrzeb kolejowych systemów telekomunikacyjnych oraz innych zastosowań. Przedstawiono metody synchronizacji zegarów oraz problemy wynikające z wykorzystania jednolitego czasu. Rozdział piąty stanowi przegląd systemów wykorzystujących synały pozyskiwane z systemu GPS dla potrzeb kolei. Zaprezentowano w nim także niektóre projekty badawcze, które mają na celu wdrożenie systemów satelitarnych do wspomagania procesów sterowania i prowadzenia ruchu kolejowego.

PROBABILISTYCZNE METODY MODELOWANIA PARAMETRÓW STRUMIENIA RUCHU STATKÓW NA AKWENACH OGRANICZONYCH

Lech Kasyk
2013, wyd. I, stron 132, B-5, 21 zł
 
W monografii wyznaczono i modelowano natężenie zaburzonego strumienia ruchu statków na akwenach ograniczonych. Autor opracował metodę probabilistyczną opartą na pojęciu splotu, której głównym zadaniem jest modelowanie parametrów strumienia ruchu. Autor dokonał również formalnej identyfikacji pojęć z zakresu teorii procesów stochastycznych w procesie zgłoszeń statków poruszających się w sposób swobodny i niezależnie od siebie.

ELEMENTY BADAŃ OPERACYJNYCH W TRANSPORCIE

Marek Glinka

2016, wyd. III, B-5, str. 432, (podręcznik), cena 44,10 zł

W podręczniku zaprezentowano znaczenie badań operacyjnych w analizowaniu, rozpatrywaniu i rozwiązywaniu niektórych zadań decyzyjnych związanych z szeroko rozumianym transportem. Podano wiele przykładów modeli matematycznych zadań wraz z rozwiązaniami. Przedstawiono też niektóre algorytmy obliczeniowe metod badań operacyjnych. Wykorzystano programy komputerowe do przeprowadzenia bardziej skomplikowanych operacji.

KSZTAŁTOWANIE JAKOŚCI PASAŻERSKICH USŁUG TRANSPORTOWYCH
Tadeusz Dyr.
1996, wyd. I, B-5, str. 162 (monografia), cena 6,82 zł
 
W monografii określono jakość usług w kolejowych przewozach pasażerskich i stworzono na jej podstawie nową ofertę na rynku transportowym w Polsce. Publikacja zawiera propozycje wzorca jakości, sposobu jego kształtowania i bieżącej kontroli jego realizacji.

INNOWACYJNE METODY ZARZĄDZANIA NA RYNKU USŁUG

Ewa Ferensztajn-Galardos

Renata Krajewska

2018, wyd. I, str.184  (monografia), cena 26,25 zł

Monografia prezentuje współczesne koncepcje i metody zarządzania, które mają lub znajdą zastosowanie na rynku usług, jako odpowiedź na możliwość adaptacji, działania, a także rozwoju p[przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce rynkowej. Publikacja składa się z trzech rozdziałów – dwa z nich stanowią ujęcie teoretyczne omawianych zagadnień, a ostatni –trzeci- jest zbiorem przykładów stosowania nowoczesnych koncepcji zarządzania na rynku usług.

POMIAR, OBLICZENIA I ANALIZA DANYCH STATYSTYCZNYCH W RUCHU DROGOWYM

 Marzena Dębowska-Mróz, Andrzej Rogowski

2018, wyd. I, str. 314 (monografia), cena 31,50 zł

  Monografia przeznaczona jest dla osób zajmujących się analizą zmian w transporcie drogowym – w szczególności dla studentów studiów technicznych kierunek transport. Materiał w niej się znajdujący jest na tyle uniwersalny, że może być z powodzeniem wykorzystany przez wszystkie osoby, które zajmują się na co dzień analizą statystyczną danych czy to w pracy naukowej czy w środowisku społeczno-gospodarczym oraz poszukujące podstawowej wiedzy z zakresu inżynierii ruchu drogowego.

PODSTAWY EKSPLOATACJI SYSTEMÓW STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM

Janusz Dyduch, Jarosław Moczarski

2019, wyd. V, B-5, str. 188 (podręcznik), cena 29,40 zł

W podręczniku omówiono podstawy teorii eksploatacji, opisano procesy starzenia i zużycia elementów urządzeń, niezawodność, trwałość i bezpieczeństwo systemów srk. Przedstawiono problematykę realizacji badań eksploatacyjnych i diagnostycznych oraz zarządzania procesem eksploatacji.

WYBRANE TECHNIKI POMIAROWE W SYSTEMACH TRANSPORTOWYCH

Jerzy Kisilowski

Marzenna Dębowska-Mróz

Rafał Kowalik

2019, wyd. I, stron 176, B-5, 28,35 zł (monografia)

Przedmiotem zagadnień zaprezentowanych w monografii są wybrane elementy technik pomiarowych wykorzystywanych w systemach transportowych. Autorzy monografii szczególnie koncentrują swoje rozważania na zagadnieniach dotyczących analizy funkcji losowych w dziedzinie amplitudy, czasu i częstotliwości. Rozważano dwa przypadki gdy zbiór określoności ma wymiar w sekundach lub metrach (zbiór określoności jest definicyjnie bezwymiarowy). Funkcje losowe opisujące zjawiska w układzie pojazd szynowy-tor traktowane są jako proces stochastyczny. Zdefiniowano warunki, dla których proces stochastyczny ma własności stacjonarności w szerszym sensie i globalnej ergodyczności. Przyjęcie tych własności prowadzi do możliwości analizy w dziedzinie amplitudy, czasu i częstotliwości na podstawie jednej realizacji.

DECISION-MAKING MECHANISMS IN A TRANSPORT ENTERPRISE AS AN IMPORTANT ELEMENT OF THE USE OF TRANSPORT POTENTIAL

Aldona Kuśmińska-Fijałkowska, Zbigniew Łukasik, Sylwia Olszańska

wyd. I, str. 116 (monografia)

Monografia zawiera zagadnienia faktologiczne jak i metodologiczne z szeroko pojętego obszaru funkcjonowania      i wspomagania decyzji dla przedsiębiorstw transportowych. Zawiera nowe elementy i metody umożliwiające znaczne usprawnienie organizacji złożonych procesów transportowych

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY AUTOMATYZACJI ŁAŃCUCHÓW DOSTAW ORAZ ELEKTROMOBILNOŚCI I AUTONOMIZACJI TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO

Pod red. Zbigniewa Łukasika i Aldony Kuśmińskiej-Fijałkowskiej

wyd. I, str. 110 (monografia)

W rozdziale I przedstawiono tezę, – transformacja transportu samochodowego i jego automatyzacja sprawi,          że w strukturze łańcuchów dostaw pojazdy napędzane silnikami spalinowymi zostaną wyeliminowane z naszego życia, zastąpione przez autonomiczne elektryczne pojazdy. W rozdziale II zaprezentowano obecne uwarunkowania w rozwoju elektromobilności oraz autonomizacji transportu samochodowego. W III rozdziale autorzy dokonali analizy uwarunkowań wymuszających zmiany w zakresie funkcjonowania systemów transportu publicznego             i wskazali możliwości ich finansowania

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close