Wydawnictwo

Zasady etyki wydawniczej

Wydawnictwo Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego  dba o najwyższą jakość wydawanych publikacji naukowych w ramach przyjętych dobrych praktyk wydawniczych. Przykłada szczególną wagę do poszanowania praw autorskich i do konieczności stosowania standardów etycznego postępowania wszystkich stron biorących udział w procesie wydawniczym: autorów, redaktorów, recenzentów oraz środowiska naukowego skupionego wokół Wydawnictwa.

Standardy etyczne i przeciwdziałanie nadużyciom w praktyce wydawniczej, stosowane przez Wydawnictwo URad. są oparte na wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacji (COPE).


Obowiązki Wydawnictwa

 1. Proces recenzowania

Stosowana procedura recenzowania szczegółowo określa zasady wyboru recenzentów i ścieżkę postępowania dla autorów po otrzymaniu recenzji. 

 1. Zasady przestrzegania procedur wydawniczych

Wydawnictwo URad. odpowiada za prawidłowy i terminowy przebieg wszystkich etapów cyklu wydawniczego, wykonując prace z należytą starannością i w najkrótszym możliwym czasie. Dla każdej książki prowadzona jest szczegółowa dokumentacja. Wydawnictwo zapewnia wyjątkowo staranne opracowanie redakcyjne i edytorskie tekstu, ścisłą współpracę autora z redaktorem, wydanie książek drukiem i wprowadzenie do dystrybucji. 

 1. Działania Wydawnictwa URad. w sytuacji wykrycia nierzetelności

Wydawnictwo URad. korzysta ze wskazówek zawartych w diagramach COPE opracowanych i udostępnionych na licencji CC BY-NC-ND. Diagramy obrazują możliwe przypadki nadużyć w obszarze publikacji naukowych i wskazują wydawcom sposób postępowania.

 1. Zasady równego traktowania

Wydawnictwo Naukowe  przestrzega przepisów prawa obowiązującego w Polsce w zakresie zasad równego traktowania autorów. Publikacje oceniane są wyłącznie pod kątem zawartości merytorycznej.

Obowiązki Autorów

 1. Oryginalność autorstwa publikacji naukowych 
  Autorstwo powinno być ograniczone do osób które stworzyły utwór. Wszyscy, którzy przyczynili się w znaczący sposób do powstania tekstu powinni zostać wymienieni jako współautorzy. Pozostałe osoby, zaangażowane w prace na rzecz utworu powinny zostać wskazane w przypisie jako osoby współpracujące lub w sekcji „Podziękowania” ze wskazaniem ich udziału.
 2. Oryginalność tekstu i grafiki
  Autorzy przekazują do Wydawnictwo URad. wyłącznie oryginalne prace, gwarantując, że utwór w żaden sposób nie narusza praw autorskich osób trzecich. Korzystanie z cudzych prac odbywa się zgodnie z zasadami prawa autorskiego, poprzez użycie przypisów i cytatów. Powyższe zasady dotyczą zarówno tekstów, jak i materiałów graficznych. Wydawnictwo URad. stara się rozpoznać wszelkie próby popełnienia plagiatu i wdraża odpowiednie postępowanie w sytuacji jego wykrycia.
 3. Rzetelność materiałów badawczych 
  Autorzy zgłaszanych do publikacji tekstów są zobowiązani do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników. Prace powinny zawierać zakres informacji umożliwiających identyfikację źródeł danych, a nawet powtórzenie badań. Niedozwolone jest nierzetelne lub niezgodne z zasadami etyki prezentowanie czy interpretowanie danych.

Obowiązki Recenzentów

 1. Konflikt interesów
  Recenzent podejmując się wykonania recenzji zapewnia jednocześnie o swojej bezstronności w stosunku do autora. Konflikt interesów może wynikać również z relacji łączącej recenzenta z instytucją związaną z autorem lub miejscem powstania publikacji.
 2. Terminowość
  Recenzenci zobowiązani są do wykonania i dostarczenia recenzji w ustalonym terminie. Jeżeli ze względu na nieprzewidziane okoliczności nie są w stanie podjąć się recenzji lub dotrzymać terminu jej wykonania, powinni pisemnie poinformować o tym fakcie Wydawnictwo URad. 
 3.  Bezstronność recenzji
  Rzetelna recenzja powinna mieć charakter obiektywny, merytoryczny i sprawiedliwy, a sformułowane uwagi krytyczne powinny być poparte stosowną argumentacją. Recenzenci powinni każdorazowo poinformować Wydawnictwo URad. o podejrzeniu naruszenia praw autorskich, wskazać odpowiednie fragmenty nieoznaczone przypisem przez autora.
 4. Poufność
  Wszystkie recenzowane prace mają charakter poufny, co oznacza, że ujawnianie ich treści osobom trzecim jest niedopuszczalne (za wyjątkiem upoważnionych przedstawicieli Wydawnictwa URad.).

COPE

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close